Oltimer verzekering

vragen

Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De HERASTO oldtimerpolis is ontstaan uit de oldtimer hobby van Onno van der Post van HERASTO. Als assurantie-adviseur en liefhebber van oldtimers en klassiekers kwam hij tot de conclusie dat de oldtimerpolis die in verzekeringsland te koop is in veel gevallen niet overeenkomt met de wensen van de liefhebbers van oldtimers. De oldtimerpolis is voor veel verzekeraars een bijzaak, waardoor vaak onmogelijke voorwaarden en premies gebruikt werden. Zoals één bestuurder op de polis, uitsluiting van cabriodak, verplicht de dagelijkse auto te verzekeren bij dezelfde maatschappij en geen hulpverlening in het buitenland e.d. Dit alles was aanleiding om de zaak eens goed op een rij te zetten en een unieke oldtimer/klassiekerpolis te ontwikkelen. Na overleg met een aantal verzekeraars zijn wij gekomen tot de verzekering die wij thans op de markt brengen. Uit de reacties die wij van de diverse clubs en onze klanten ontvangen kunnen wij opmaken dat wij er zeker in geslaagd zijn een uniek product op de markt te brengen waarmee wij duidelijk voorzien in de behoefte van de oldtimer/klassieker liefhebbers. Door alleen de echte liefhebber als klant te accepteren zijn wij erin geslaagd al meer dan 22 jaar hetzelfde premietarief te hanteren. Wij zijn daarin een grote uitzondering in de markt.

Meer dan 22 jaar lang geen prijsverhoging toepassen is uniek.

Ja, de polisvoorwaarden zijn goedgekeurd door de Fehac (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs)

De HERASTO oldtimerpolis is bedoeld voor de echte liefhebber en hobbyist Heeft u een auto die (nog) niet in aanmerking komt voor onze oldtimer/klassiekerpolis? Informeer voor deze auto naar onze gunstige andere tarieven.

Bel gerust 073-5216422, u krijgt een aantrekkelijke aanbieding van ons.

De HERASTO oldtimerpolis dekt het WA-risico en/of Casco-risico (all-risk) zoals dat voor een normale autoverzekering geldt inclusief uitgebreide hulp in het buitenland. De hulpverlening in Nederland en het buitenland is zeer uitgebreid.

1. Taxaties:

Met betrekking tot taxaties neemt de verzekeraar genoegen met taxatierapporten die zijn opgemaakt door een bij de door Fehac aangesloten oldtimerclub. Taxatie door een andere deskundige is uiteraard ook mogelijk. Let op alleen door de Fehac (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) goedgekeurde taxateurs worden geaccepteerd. Het taxatierapport is drie jaar geldig.

2. Altijd terug garantie:

Wanneer een voertuig in het buitenland schade oploopt dan zal de verzekeraar het voertuig altijd naar Nederland terug laten brengen, ook indien de schade hoger is dan de waarde van de restanten. Dus geen discussie over de restwaarde.

3. De oldtimer / klassieker

De oldtimer / klassieker hoeft niet bij de maatschappij als tweede auto verzekerd te zijn. De oldtimer/klassieker mag niet als hoofdvervoermiddel gebruikt worden en dient als hobby-object.

Ja, voor deze voertuigen hebben wij een speciale dekking, deze verzekert het brand- en diefstalrisico tijdens (langdurige) stalling of restauratie. Omzetten van een lopende verzekering naar deze dekking tijdens de winterstalling is niet mogelijk. Deze verzekering kost 0,6 % van de verzekerde waarde. Minimum premie is € 45,- per jaar.

Het is mogelijk om met de auto te rijden( WA-dekking) voor b.v. een proefrit, keuring e.d. ( informeer naar de mogelijkheden) Let op voertuigen die van de overheid niet op de weg mogen kunnen wij natuurlijk niet WA verzekeren. Bijvoorbeeld voertuigen die nog geen Nederlands kenteken hebben of geen geldige APK hebben. De rit naar de APK keuring is wel te verzekeren. Tevens kunnen we voor import voertuigen de rit naar de RDW keuring verzekeren op basis van het ééndagskenteken.

De HERASTO oldtimerpolis kent geen extra kosten, behoudens 21 % assurantiebelasting en éénmalig € 10,- poliskosten/kosten aan- afmelden RDW. Over de ongevalleninzittendenverzekering hoeft u geen assurantiebelasting te betalen.

De taxatie mag gedaan worden door een deskundige van uw club (in overleg met ons) of door een erkend-taxatiebureau. Wij informeren u graag over de adressen. Let op: alleen door de Fehac (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) goedgekeurde taxateurs worden geaccepteerd. De auto moet getaxeerd worden voor de Casco-dekking. Dit is nodig zodat wij en de verzekeraar weten wat de waarde en de toestand van de auto is. Door de taxatie staat de waarde van de auto vast zolang het taxatierapport geldig is.

Het is overigens verstandig een auto die WA verzekerd is toch te laten taxeren. Het taxatierapport geeft u een bewijsstuk van de waarde van uw oldtimer. Dit kan bij een schade veel problemen voorkomen.

Onze oldtimerverzekering is ontwikkeld met als belangrijkste factor een uitstekende dekking. Zoals de” altijd terug garantie” en de gunstige reparatiekosten vergoeding, etc. De premie is uiteraard een belangrijke factor; maar bij een schade valt een verschil van enkele Euro’s premie t.o.v. het wel of niet betalen van de schade in het niet.

Ook bij verzekeringen geldt: “Goedkoop is Duurkoop”.

HERASTO is een onafhankelijk Assurantie Adviesbureau dat zich bezig houdt met het adviseren op het gebied van verzekeringen ,waarbij het belang van de klant voorop staat.

HERASTO heeft meer dan 50 jaar ervaring in huis op het gebied van autoschaderegeling .

HERASTO is lid van Adfiz, is aangesloten bij Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en is ingeschreven bij de AFM waardoor er onder meer een verplichting bestaat om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

U kunt d.m.v. een telefoontje naar ons een WA-dekking krijgen, de Casco-dekking (All-Risk) geven wij af na ontvangst van het taxatie-rapport en het aanvraagformulier.

Onder oldtimers worden verstaan auto’s van 30 jaar en ouder. Onder klassiekers worden verstaan voertuigen met een leeftijd van 20 tot 30 jaar. Onder hobby-auto’s worden verstaan voertuigen van 12 tot 20 jaar; het voertuig moet als zodanig te classificeren zijn.

Dit zal per geval bekeken worden.

Na onderzoek is gebleken dat een polis met Bonus/-Malus-korting in de meeste gevallen duurder is dan een polis met een vaste premie. Wij hebben daarom gekozen voor een vaste lage premie met een uitstekende dekking. U weet hierdoor precies wat uw hobby u jaarlijks kost.

De (Verkeers)Rechtsbijstandverzekering geeft u rechtsbijstand bij een conflict rond de auto b.v. met een garage, verzekeringen e.d.. Deze verzekering dekt ook de kosten van het verhalen van de door u en al uw gezinsleden geleden schade als verkeersdeelnemer, wanneer u geen schuld heeft bij een verkeersongeval, denkt u hier aan uw eigen risico, smartengeld, verlies van inkomen e.d. Deze verzekering kost u € 76,31 per jaar. De dekking geldt voor alle gezinsleden en voertuigen die u heeft. Dus ook als voetganger en (brom)fietser. De verhaalrechtsbijstandverzekering verhaalt uw schade op een aansprakelijke veroorzaker.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
Geef dan hieronder even uw gegevens op, dan nemen wij snel contact met u op.
Scroll naar boven