TAXATIE

Voor taxaties kunt terecht bij een taxateur die aangesloten is bij de Stichting Verenigd Register van Taxateurs (VRT) en bevoegd is om motorvoertuigen te taxeren, of die aangesloten is bij de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (TMV) en bevoegd is om motorvoertuigen te taxeren, of die goedgekeurd is door de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).

Een overzicht van de goedgekeurde taxateurs vindt u hier.

Vragen? Stel ze gerust.